Velkomen til....

 

 

 

|  Adresse: Neslia 74, 5470 Rosendal | Mobil. 93 06 98 03  | Org.nr 969 228 955 MVA |  E-post: kariope@kinsarvik.net |

 


PLANTELISTE – NB! BERRE TIL INFORMASJON,HAR SLUTTA MED PRODUKSJON OG SAL AV PLANTER

 Klikk her for å få fram plantelisa   (v/utskrift,-bruk liggjande format)

TEIKNFORKLARING  OG  MERKNADER PÅ PLANTELISTA:

BOTANISK NAMN : Eg prøver å ha rett namn på plantene,men av og til er det uklarheiter når det gjeld dette.Nokon planter har gjerne hatt fleire namn,og eg kan ikkje garantera at alt vert 100% rett.

HØGD på plantene som står på lista stemmer ikkje alltid.Det vil variera etter jordtype,gjødsling,ljosforhold m.m

BL.MND. = Blømingsmnd. Her òg er det lokale variasjonar etter korleis vekseforholda er.

LJOS:  O = sol   Ø = halvskugge   S = skugge. Dette er òg meint som ei rettesnor.Nokon planter som i staudebøker er oppgjeve til sol,kan godt tåla halvskugge og bløma rikt.Og dei fleste skuggeplanter kan godt stå i sol,berre dei får nok fuktigheit.Prøv deg fram i eigen hage.

FORM.M. = Formeiringsmåte som er brukt. F = frø (det kan vera variasjon i vekst og blomefarge). V = vegetativt (stiklingar eller deling).

HARDF.H. = Hardførheit. Me har 7 klimasoner her i landet,frå H2-H8. Planter merkt med H8 er hardføre i heile landet,medan planter oppgjeve med H2 berre klarar seg på dei lunaste stadene.Men det finst lokale variasjonar,og mange stauder som "etter boka" ikkje skulle ha overvintra,klarar seg på stader med hardt klima.

MERKNAD / BRUK : Her står litt om kva plantene kan brukast til m.m.Sjølv om det står at planta har vore brukt til medisin,så vil eg oppmoda om at ein ikkje prøver seg fram med dette på eiga hand utan å ha sett seg inn i bruken av plantene og verknaden.Nokon planter er giftige,og andre kan vera giftige i større dosar.

Eg har prøvd å samla alle staudene som har vore eller vert brukt til noko nyttig på lista under 'nyttestauder/urter' (planter brukt til mat,te,medisin,lukt,farging m.m.).Du vil gjerne oppdaga at mange av dei plantene som me har rekna som reine prydplanter har havna på nytteplante-lista.Svært mange av staudene kan brukast til både pryd og nytte.Så sjølv om du skulle vera meir interessert i stauder til pryd, -ta ein kikk på nytteplante-lista òg,-kanskje finn du noko av interesse der.

BOK OM NYTTEPLANTENE:

Dersom du er interessert i å vita litt meir om dei ulike urtene/nytteplantene som står på lista og bruken av dei,så har eg skrive ei bok der desse plantene og nokon andre er omtala nærmare. Boka heiter "Urtestauder til både pryd og nytte",og er på ca.100 sider.I første delen er dei vanlegaste urtene til mat omtala,og i den andre delen dei andre meir el.mindre kjente urtestaudene til ulike nyttige føremål.Dei fleste plantene er vist med teikningar,slik at dei lett kan kjennast att ute i hagen. I boka er òg ein liten del med generelle opplysningar om dyrking,formeiring,gjødsling,hausting,tørking m.m.,og om ulike måtar å laga til urtene på (avkok,tinktur,uttrekk i olje m.m.).Eg har fått gode tilbakemeldingar på at boka er oversiktleg og lett å slå opp i for å finna opplysningar om kvar enkelt plante.Boka har òg vore brukt som kursmateriale.Les meir om boka under info.

Boka kan tingast hjå Plantetunet,og kostar kr.230,-

Det som er så fint med mange av urtestaudene er at dei er så allsidige, -dei kan brukast til både mat og medisin m.m.i tillegg til at dei har fine blomar.Og dei er historiske, -har gjerne vore brukt i tusenvis av år !

 

Klikk her for å få fram plantelisa   (v/utskrift,-bruk liggjande format)