Velkomen til....

 

 

 

|Adresse: Neslia 74,5470 Rosendal |  Mobil. 93 06 98 03 |  Org.nr 969 228 MVA    |  E-post: kariope@kinsarvik.net

 


 

 

SAL PÅ POSTORDRE :

Om våren startar eg vanlegvis å senda ut planter i april-mai.Dei plantene som overvintrar er herda sidan dei har stått ute heile vinteren.Eg set vekk bestillingane i den rekkefylgja dei er komne inn.Det kan verta tomt for nokon sortar ganske snart sidan eg har avgrensa utval i 2016,og i alle tilfelle er det lurt å bestilla i god tid.Skriv gjerne opp eit alternativ om du ynskjer erstatning for utselde planter.Plantene vert sendt ein måndag el.tysdag for å nå fram til mottakaren før helga,så dei unngår å verta ståande på postkontoret.Dei vert godt pakka,og sendt som Norgespakke eller på rimelegaste måte utan oppkrav.Faktura ligg i sendinga.Frakta på Norgespakke for 2016 er kr.160,- (inkl.mva.) opp til 10 kg,og kr.270,- (inkl.mva.) frå 10-25 kg.Eg tek atterhald om prisendring dersom Posten legg på sine prisar.I tillegg kjem eit pakke-og fakturagebyr på k.80,-inkl.mva.Eg har valt å setja eit minimumsbeløp på plantebestillingen på kr.300,- + frakt og gebyr.Eg vil be om at rekningen som ligg ved plantene vert betalt så snart som mogeleg etter at dei er mottekne.Dersom det er noko du er misnøygd med,-ta kontakt ! Berre på den måten kan eg få retta opp i det.

Klikk her for tingings kupong som du kan skrive ut

Bestilling til:

PLANTETUNET,
Kari O.Opedal,Neslia 74,5470 Rosendal

 Mobiltlf. : 93 06 98 03

e-mail:kariope@kinsarvik.net

 

Klikk her for tingings kupong som du kan skrive ut