Velkomen til....

 

 

 

               |  Adresse: Neslia 74,5470 Rosendal   | Mobil. 93 06 98 03  |  Org.nr 969 228 MVA |   E-post: kariope@kinsarvik.net  |

 

 VELKOMEN TIL PLANTETUNET SI NETTSIDE:

(OPPDATERT 15.MARS 2016)

(

HER FINN DU:

 • INFORMASJON:
 • - Om Plantetunet,-historikk og om sesongen 2016.
 • - Om boka mi ’Urtestauder til både pryd og nytte’ som er til sals på nettsida
 • - Om ringblomsalven som òg er til sals på nettsida
 • PLANTELISTER:  2 sorts-og prislister over plantene med info om høgd,farge,blømingstid m.m.og litt om kva dei kan brukast til.
 • Eg har valgt å dela plantene inn i ei liste med nyttestauder og ei liste med prydstauder,men overgangen er flytande.
 • Dei fleste nyttestaudene er både til pryd og nytte,og nokon av prydplantene har òg nytteverdi.
 • Listene er oppdatert vår 2016,men endringar kan koma når eg har endeleg oversikt på overvintringa.
 • BILETE: av ca 90 ulike pryd-og nyttestauder.Dei ligg alfabetisk etter det latinske namnet og med info om høgd og blømingstid.
 • TIPS: om planteval og planleggjing i din eigen hage + nokon hagebilete.
 • BESTILLINGSLISTE  som du kan skriva ut og senda pr.post el.mail.Her er òg info om postordresalet,-frakt,pakking,betaling m.m.
 • KONTAKTINFORMASJON:  NB! EG HAR FLYTTA OG FÅTT NY ADRESSE: Neslia 74,5470 Rosendal.                                                                        

 

PLANTESAL 2016:

-Eg har potta og teke med meg ein del planter frå hagen i Kinsarvik,og dei overvintrande plantene har

 eg tenkt å selja vår/føresommar på ulike torg rundtomkring og på postordre (Les meir: plantelister og bestilling)

HAR ÒG FOR SAL I  2016:

-BokaUrtestauder til både pryd og nytte’ (Les meir:informasjon)

-Ringblomsalve (Les meir:informasjon)

-Jordskokk (Les meir:planteliste og informasjon)                                                                   Mvh.Kari O.Opedal

                                                                                                                                                                  

IMG_3564.JPG